Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.A

9.5.2023

- slovíčkový král

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí + slovíček

- sloveso can - časování - viz. uč. str.58/ 1 - čtení v rolích + cv. 2 / do sešitu

- PL 

2.5.2023

- slovíčkový král 

- doplň větu - práce s kartičkami

- opakování slovní zásoby formou hry

- PL - slovní zásoba My town - pomíchaná písmena + poslech

26.4.2023

- slovíčkový král

- procvičování slovní zásoby My town ústně + do sešitu pomíchaná písmena

- uč. str. 62 / 2 - dle obrázku děti tvořily věty There is ....

25.4.2023

- slovíčkový král

- ústní procvičování předložek + běhací diktát

- na tabuli : My town - počáteční písmena - děti dopisovaly celá slova

- uč. str. 62/ 2 popis obrázku + tvoření vět

19.4.2023

- opakování slovní zásoby formou her

- Pl - obrázek - vytvoř a napiš 5 vět - there is / there are + prepositions

18.4.2023

hry na rozvoj slovní zásoby a W - otázky a odpovědi

- předložky - procvičování :

Přelož do sešitu:

1. pod stolem

2. v posteli

3. na koberci

4. mezi židlí a křeslem

5. před sedačkou

6. za stolem

- PL

 

17.4.2023

- slovní fotbal

- W otázky a odpovědi formou hry

- křížovka - tajenka - My house or a flat - úszně opakování slovní zásoby

- PL - text s mezerami - dle poslechu doplň slova, poté v textu zakroužkuj předložky

- přelož:  v kuchyni, pod postelí, na koberci, ve skříni, vedle stolu, před pohovkou, vedle zrcadla

12.4.2023

- slovčkový král

- W - otázky a odpovědi - ústně  + PL - 1. strana

- present simple test

- předložky - formou hry živé pexeso

11.4.2023

- W- otázky a odpovědi + Easter game

- opakování present simple formou her + překlad vět na tabuli, PL - doplňování present simple

- opakovací hry

4.4.2024

- slovní fotbal

- společná oprava testu na present simple

- z písmen na tabuli poskládej co nejvíce slov k tématu My house, poté vytvoř věty

- předložky místa - obrázkový diktát, poté napiš věty : There is........./ There are.................

28.3.2023

- psali jsme UNIT test 4

- My house - slovní zásoba

 

22.3.2023

- slovíčkový král (procvičování present simple)

- opakování abecedy

- na tabuli písmena: P E S D R W I K N A G C L - slož z těchto písmen co nejvíce koníčků, vytvoř se slovy věty

- procvičování času

- Přelož do sešitu:

Já čtu knížku.

On hraje stolní tenis.

Ona nevaří oběd.

Oni chodí plavat. 

Kreslíš rád? Ano, kreslím.

Tančí často?

 

21.3.2023

- slovíčkový král

- slovní fotbal písemně do sešitu

- opakování slovní zásoby formou her

- Present simple - přelož věty do sešitu + společná kontrola

Ona dnes neplave.

On spí dlouho.

My vstáváme v 6 hodin. 

Hraješ na klavír? Ne, nehraji.

Oni nelyžují.

Někdy jezdím na kole.

- Hudební nástroje - nová slovní zásoba

.20.3.2023

- slovíčkový král

- procvičování otázek formou hry piškvorky

- procvičování Present simple - přelož věty z tabule

14.3.2023

- slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - procvičování formou běhacího diktátu

- opakování abecedy + spelling slov - koníčky - poté tvoření vět s těmito slovy (ústně)

- procvičování present simple - zápor + otázka

1.3.2023

- slovní fotbal

- Hobbies ( koníčky) - procvičování slovní zásoby formou hry a osmisměrky na tabulii - přiřazovali jsme koníčky se slovesy to go, to play, to collect

- book p. 44 / 2 - čtení na známky

28.2.2023

- procvičování slovní zásoby ( můj den, volný čas, čas) formou her

- PL - the odd one - najdi slovo, které do řádku nepatří, tvoření vět se slovy

- uč. str. 44/ 2

DÚ: procvičit čtení článků uč. str. 44 / 2

.27.2.2023

- slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - ústně

- Mind map - My free time na tabuli

My free time - skládání trimin ve dvojicích

- PL - poslech + věty v přesent simple

23.2.2023

- slovíčkový král

- procvičování W - otázek a odpovědí

- My daily routine - ústní opakování slovní zásoby, poslech na PL

- Present simple - procvičování kladné a záporné věty, uč. str. 43/ 3b, 5a ústně

22.2.2023

- W - otázky a odpovědi formou hry

- opakování slovní zásoby - My day

- na PL poslech

- kontrola DÚ - popis mého dny - My daily routine

21.2.2023

slovní fotbal 

- procvičování W - otázek - formou hry BINGO

- Scrabble na slovo Daily routine

- slovní zásoba My daily routine - ústně s obrázky, děti tvořily k obrázkům věty

- PL - present simple - cv. 3 / write the sentences in negative ( napiš věty v záporu)

DÚ: na PL - napiš věty o svém dni

20.2.2023

- slovíčkový král

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí

- My day - ústní procvičování slovní zásoby formou hry, poslech a text na doplňování slov viz. str. 42

- Present simple - úvod

, do sešitu vyčasovat sloveso like + v záporu

14.2.2023

- slovíčkový král

- Vytváření otázek se slovy What,Where, Why, When, How, How many,.. + běhací diktát

- What is the time? - diktát - děti píší nejprvedigitální čas, poté slovy

- PL - křížovka - tajenka: St. Valentine´s day + povídání o svatém Valentýnovi, slovní zásoba

13.2.2023

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - ústně + do sešitu: napiš 1 větu k těmto slovům:

What

Who

When

Where

How

How many

- What is the time? - diktát času ( píší digitálně, poté slovy)

- uč. str. 41/ 4 přečíst, najít předložky

 

 

8.2.2023

- Merry goes on (asociační hra na rozvoj slovní zásoby)

- W questions - ústní procvičování

- What is the time? - ústní procvičování, předložka TO + dopočítávání,  diktát, přiřazování digitálního času a slovní spojení

7.2.2023

- UNIT TEST 3

6.2.2023

- slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - ústní procvičování

-  ústní oprava UNIT TESTU 3

- PL - křížovka - tajenka What is the time? + vysvětlení do sešitu viz uč, str. 40/ 1

 

24.1.2023

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - Find someone, who.......

- Subjects - ústní procvičování formou her + PL křížovka

23.1.2023

- slovíčkový král

- práce ve dvojicích - karty - W - otázky a odpovědi - procvičování - skládání vět

- School subjects - slovní opakování

- do sešitu nakreslit :Timetable - diktát předmětů

17.1.2023

- slovíčkový král

- procvičování W - otázek a odpovědí

- uč. str. 38/ 1,2,3,4 ústně

- School subjects - nová slovní zásoba - viz. uč. str. 34 / 1

11.1.2023

- slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - ústní procvičování

- Opposites - do sešitu - doplň do příd. jmen z tabule chybějící písmena + napiš protiklad, vymysli na protiklady věty

- ANIMALS - rozšíření slovní zásoby, napsat si do sešitu abecedu - vymyslet na každé písmeno 1 zvíře

-

10.1.2023

- slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - ústně formou hry

- uč. str. 30 / komiks Mut´s present - čtení v rolích, najdi v textu přídavná jména

- do sešitu: Opposites ( protiklady) - viz. uč. str. 31

Příště čtení komkse na známky!

4.1.2023

- slovíčkový král

- opakování slovní zásoby formou hry

- osmisměrka ze včerejší hodiny - vyber si 5 slov a vytvoř s nimi věty

- opakování slovesa have got - krátká forma, zápor - ústně, na tabuli + PL cv, 1,2,3

 

 

3.1.2023

- slovní fotbal

- procvičování W- otázek a odpovědí formou hry bingo

- sloveso have got - ústní opakování - časování + zápor

- PL- osmisměrka - najdi slova, zařaď je pod správnou kategorii - opakování slovní zásoby

 

15.11.

- slovní fotbal

- ústně vzájemné tvoření otázek a odpovědí

- opakování slovní zásoby - My family + přivlastňovací zájmena + testík

- uč. str. 20/ comics - poslech, doplňování slov do textu, podtrhni v textu všechny tvary slovesa to be

- sloveso to be - tvoření otázky - uč. str. 21/ nahoře + cv. 3 ústně

 

14.11.

- slovíčkový král

- procvičování ústně W - otázky a odpovědi formou hry

- My family - procvičování slovní zásoby na tabuli + křížovka na PL

- procvičování přivlasňovacích zájmen (můj, tvůj,jeho, její,.....) - PL 

Adam ´s book = Adamova kniha, Peter ´s pen = Petrovo pero,......

9.11.

- slovíčkový král

- ústní procvičovaní W - otázek a odpovědí

- procvičování slovní zásoby formou hry

- sloveso to be - ústní procvičování

- My family - procvičování nové slovní zásoby

- přivlastňovací zájmena ( my, your, his, her, our, their)

 

7.11.

- wordfootball - písemně

- W - otázky a odpovědi + karty dokonči větu

- sloveso to be - kladná věta a zápor - společně ústně, na tabuli, ústně uč. str. 17/ 5,6,8, PL 

3.11.

- slovní fotbal

- procvičování slovní zásoby countries formou her

- sloveso to be - časování v kladné větě + PL

 

2.11.

- slovíčkový král

- ústní procvičování W  - otázek a odpovědí

- countries - slovní zásoba

- časování slovesa to be v kladné oznamovací větě

 

1.11.

Wocabee soutěž online

 

31.10.

- slovní fotbal

 

- opakování W - otázek a odpovědí

- PL - křížovka - tajenka Happy halloween - slovní zásoba + PL

 

20.10.

- psali jsme velký UNIT test 1

 

19.10.

- početní král v angličtině (procvičování čísel do 100, + -, x, :)

- W - otázky a odpovědi - procvičování ústně formou hry

- opakování na test There is / are - uč. str. 14/ napsat do sešitu věty podle obrázku

- PL - křížovka - tajenka: Where are you from? - nová slovní zásoba - uč. str. 16 / 1, 2 - ústně

 

17.10.

- slovní fotbal - písemně

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí

- scrabble (společně, samostatně)

- neurčitý člen a / an - ústní procvičování

- množné číslo - pexeso

- there is / there are  - uč. str. 14 / dole popis obrázku

Příští čtvrtek 20.10. budeme psát UNIT TEST 1!!!

 

10.10.

- procvičování numbers formou hry

- W - otázky - ústní procvičování

- uč. str. 14/1,2 - poslech

- there is / are - ústní tvoření vět + aktivita
 

6.10.

- slovní fotbal

- opakování slovní zásoby formou hry

- numbers: online kvíz

- numbers - test

- uč. str. 11/ what is in the picture? - popis obrázku, poslech, vazba there is / there are + zápis do sešitu

5.10.

- slovíčkový král

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí

- numbers (0-100) - ústní procvičování, diktát na tabuli, PL s křížovkou

4.10.

- opakování instrukcí, záporu formou hry

- W - otázky a odpovědi - vzájemné tvoření 

- Numbers - 0 - 100 - ústní opakování, diktát čísel, PL -dokončení, uč. str- 9/ 6,8,9

 

3.10.

- slovíčkový král

- běhací diktát: Vytvoř otázky k větám ( např. Hiis name is Peter. She is 10 years old. I live in Prostějov......)

- test a / an + plural

- numbers 0 - 100 -  PL

VL

 

 

 

29.9.

- slovíčkový král

- na tabuli:

1. My name is Lara.

2. He´s 10.

3. I´m fine, thanks.

4. She lives in Prague.

5. I have got a sister.

6. My favourite sport is table tennis.

- vytvářeli jsme otázky k těmto větám

- opakování a / an + množné číslo (rozdělování karet se slovy na tabuli)

- numbers 0 - 20 dictate ( diktát čísel)

numbers 20,30,40, - 100 - uč. str. 8/ 5 - naučit + PL  

27.9.

- procvičování instrukcí formou hry Simon says

- slovní fotbal písemně do sešitu

- bingo - procvičování tvoření množného čísla

- PL - procvičování členu A /AN + množného čísla

- čísla 0 - 20 - do sešitu:

0 - zero

1 - one 

atd.. do 20

26.9.

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí ( děti si vzájemně vymýšlely otázky a odpovídaly na ně)

- slovní fotbal

- do sešitu: soutěž: vymysli co nejvíce slov začínající na písmeno:

J

H

E

- test ( spellování písmen a slov)

- na tabuli: slova v jednotném čísle - děti dopisovaly množné číslo + ústní opakování

- opakování čísel 0 - 20

21.9.

- procvičování W - otázek a odpovědí formou her

- diktát písmen ( R, U,H,E,G,I,W,Y,C,J,S) a diktát (spelování) slov:

girl, boy, classroom, greetings, hello, apple, exercise, umbrella 

- poté ke slovům doplnit člen a / an

- poté vytvoř množné číslo + do sešitu: 

SINGULAR ( jednot.č.) PLURAL (množné č.)
book  
  umbrellas
woman  
  children

 

20.9.

- slovní fotbal

- procvičování W - otázek a odpovědí - ústně formou hry

- abeceda - do sešitu diktát písmen a slov:

Písmena: a, h, e, y, w, u, z, j, i, r

Slova: orange, watch, ice-cream, desk, board

Poté ke slovům doplnit A/ AN

- množné číslo:

uč. str. 10 / 7 + str. 11/ 9 - psali jsme zápis do sešitu

19.9.

- procvičování abecedy - ústně formou her, na tabuli doplňování písmen

- do sešitu spelování slov:

book, umbrella, school, watch, chair, orange, apple, ruler

- poté doplňování členu a / an

- opakování čísel 0 - 20 - ústně